Působnost na:

Buněčná detoxikace:

látková výměna se podstatně urychluje. V praxi to znamená, že je rovněž až o 70% účinnější vylučování toxinů z buněk. Efekt rychlejší látkové výměny se využívá i při redukci hmotnosti.  Více najdete…


Aktivace enzymů:

působení na tělesné tekutiny, zejména lymfu - mezibuněčnou tekutinu významně zkracuje dobu nutnou při odstraňování různorodých zdravotních potíží (otoky, celulitida). Více najdete…


Zvýšení obranyschopnosti organismu:

vyšší odolnost proti infekcím a zmírnění autoimunitních onemocnění bylo oceněno medailí asociace v boji proti rakovině Marie Sklodowskiej – Curie. Více najdete…


Harmonie těla:

pod vlivem Vioforu JPS se zvyšuje celkové množství ATP (základní zdroj energie buněk) až o 40 %, dochází ke stabilizaci homeostázy. Více najdete…


Zvýšení výkonnosti organismu:

vlivem vioforterapie se zlepšuje sycení erytrocytů kyslíkem a také se zvedá množství kyslíku volně rozpuštěného v tekutinách. Oboji je významné pro aerobní způsob získávání energie na vnitřní mitochondriální membráně buněk. Více najdete…


Relaxace a spánek:

při aplikaci Vioforterapie dochází k vyplavování beta endogenních opiátů a ke zvýšené tvorbě melatoninu. Umožňuje tedy navození celkové relaxace a analgetického účinku vioforterapie. Více najdete…

KLINICKÉ ZKOUŠKY
vioforstimulace klinické zkoušky 1

Vioforstimulace!

MAGNETOSTIMULACE je inovativní, moderní a vysoce účinné zařízení poskytující uživatelům možnost využití unikátní technologie pro léčbu, rehabilitaci a prevenci širokého spektra chorob a posílení imunitního systému.

Magnetické pole vytvářené zařízením Viofor JPS Systém má charakter impulsů ve složitém tvaru a strukturu signálu s početným speciálním spektrem frekvenčních hodnot. Průměrné indukce vytváře- ných polí je značně nižší v porovnání s běžně používanou magnetoterapií.

Charakteristika popsaných magnetických polí působí v organismu podobným efektem jaký je u fyzické aktivity, podporující regenerační a biologické procesy. Regenerace vitality a psychiky je úzce spojena s fyzickou aktivitou. Magnetostimulace indukuje elektromotorické síly v organismu tak, aby bylo možné zachovat jeho homeostázu a v případě narušení urychlit návrat do normálu.

Biologické působení proměnného magnetického pole vytvářeného zařízením Viofor JPS je na základě:
- působení iontové cyklotronové rezonance kationtů a aniontů na tělesné tekutiny (krev, lymfu, mezibuněčné tekutiny) aktivuje činnost enzymatických skupin. Následkem aktivace enzymatických skupin se - zvyšuje aktivita enzymů, čímž se značně zlepšuje průběh různých metabolických pochodů a získává se silné protizánětlivé působení. Viofor JPS System aktivuje a umožňuje dozrávání T-lymfocytů.
- elektrodynamického působení pole na iontové proudy v organismu, dále působí biostimulačně na buněčné membrány, způsobuje jejich lepší průchodnost, výrazně podporuje látkovou výměnu, stimuluje výživu a růst buněk.
- magnetomechanického působení pole na částice s nevyrovnanými magnetickými spiny hodnotami nízké indukce, v hodnotách podobných jako magnetické pole Země nebo o něco většími - do 100 mikroTesla. Významně působí na regeneraci všech buněk a tkání v organismu. Výrazně také ovlivňuje vyplavování endogenních opiátů ze skupiny Beta-endorfinů, což má analgetický účinek, často srovnatelný podávanámi analgetiky.

Podstata funkčnosti zařízení Viofor JPS System směřuje k optimálnímu výběru elektrických signálů (rovněž tak i magnetických) nebo jejich vzájemnou kombinací, s cílem využití výše popsaných základních mechanizmů použití proměnného magnetického pole živou tkání. Elektromagnetické pole může působit na organismus různým způsobem. Můžeme získat tepelný efekt nebo efekty jiných vlastností. Nejdůležitější při působení magnetostimulace jsou efekty mimo tepelné jako: bioelektrický, biochemický a bioenergetický - vzhledem na velice nízké hodnoty magnetické indukce.

Bioenergetický efekt stimuluje výživu a růst buněk a zvyšuje tělesnou regeneraci.
Bioelektrický efekt, jenž způsobuje normalizaci buněčné membrány. V patologickém případě dochází k poklesu energetického potenciálu na buněčné membráně, tedy dochází ke snížení průniku kladných iontů do buňky, např. Na+.
Pro zvrácení tohoto procesu buňka potřebuje energii. Tu lze získat hydrolýzou ATP.

Dominantní pozici mezi Viofor Systém JPS a jinými přístroji s magnetickým polem pro fyzikální terapii potvrzuje 170 zdravotnických publikací v odborných časopisech a literatuře, 20 doktorských, postgraduál- ních prací a 59 prací nepublikovaných (v tom je započteno 17 vědeckých prací v rámci cílených projektu spolufinancovaných z veřejných prostředků).

Indikací pro použití Systémů Viofor JPS, jsou tělesné i psychické zdravotní potíže a nemoci, které vyžadují při ošetření dále uvedené účinky: analgetické, protizánět- livé, regenerační, relaxační, zlepšující krevní oběh, antispastické a oxidoreduktivní, s kvalitním okysličením tkání.
Používání přístroje Viofor JPS System při prevenci, ve fyzioterapii, při léčbě, regeneraci nebo rehabilitaci se doporučuje provádět podle příslušné instrukce obsluhy.

První pacienti - foto galerie


Nejčastější využití

vioforstimulace
vioforstimulace bod
vioforstimulace matrace
vioforstimulace pristroj
vioforstimulace stroj

Zajímavé odkazy


KLINICKÉ ZKOUŠKY
vioforstimulace klinické zkoušky 2