Viofor stimulace:

Buněčná detoxikace:

látková výměna se podstatně urychluje. V praxi to znamená, že je rovněž až o 70% účinnější vylučování toxinů z buněk. Efekt rychlejší látkové výměny se využívá i při redukci hmotnosti.  Více najdete…

Aktivace enzymů:

působení na tělesné tekutiny, zejména lymfu - mezibuněčnou tekutinu významně zkracuje dobu nutnou při odstraňování různorodých zdravotních potíží (otoky, celulitida). Více najdete…

Zvýšení obranyschopnosti organismu:

vyšší odolnost proti infekcím a zmírnění autoimunitních onemocnění bylo oceněno medailí asociace v boji proti rakovině Marie Sklodowskiej – Curie. Více najdete…

Harmonie těla:

pod vlivem Vioforu JPS se zvyšuje celkové množství ATP (základní zdroj energie buněk) až o 40 %, dochází ke stabilizaci homeostázy. Více najdete…

Zvýšení výkonnosti organismu:

vlivem vioforterapie se zlepšuje sycení erytrocytů kyslíkem a také se zvedá množství kyslíku volně rozpuštěného v tekutinách. Oboji je významné pro aerobní způsob získávání energie na vnitřní mitochondriální membráně buněk. Více najdete…

Relaxace a spánek:

při aplikaci Vioforterapie dochází k vyplavování beta endogenních opiátů a ke zvýšené tvorbě melatoninu. Umožňuje tedy navození celkové relaxace a analgetického účinku vioforterapie. Více najdete…

Psychoterapie!

TTouch a TTeam je systém terapeutických doteků a postupů, jak můžete úspěšně zvýšit schopnosti a spokojenost Vašeho psa, použitím neobvyklých metod.

Tellington trénink v přehledu

Metoda vznikala v polovině 70.let minulého století, kdy Linda Tellington – Jones rozvíjela práci s koňmi. Pro potřeby zvířat upravovala Feldenkraisovu metodu (metoda DR. Mosheho Feldenkraise). Původní práce byla zaměřena na koně a na pomoc zvířatům drženým v zajetí v zoologických zahradách. Tato metoda funguje nejen u koní, psů, ale i jiných domácích, či hospodářských zvířat Na základě doteků odbouráváte stres a strach, podporujete sebeuvědomování, uvolnění, schopnost učení a inteligenci. Cílem práce je aktivace funkce a životní síly buněk v celém těle. Některé doteky se provádí pouze na určitých částech těla.
K nácviku vodění se užívají zvláštní techniky, cviky a výstroj.
Trénink přes překážky posiluje partnerství mezi psem a člověkem. Podporuje jak, důvěru psa v člověka, tak i jeho sebedůvěru.

Metodou TTeam a TTouch lze pomoci v případě těchto
a) problémů:
1. bázlivost, nervozita, hyperaktivita
2. agresivita, přílišné štěkání
3. separační úzkost, ničení předmětů a vybavení bytu
4. potíže s chůzí na vodítku
5. potíže s jízdou v autě
6. strach z bouřky
7. problémy při porodu
8. a další…

b) obtíží:
1. obtíže při pohybu
2. artróza
3. ztuhlé a bolavé svaly
4. zranění, dysplazie
5. zažívací obtíže
6. příprava na čištění zubů
7. bolesti
8. a další…

Nejčastější využití

Zajímavé odkazy